Μετά τη συνάντηση σήμερα, με τον πρόεδρο και τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ στα γραφεία της Πλ. Κουμουνδούρου, η επικεφαλής της εκλογικής εκστρατείας των Οικολόγων Πράσινων, Ιωάννα Κοντούλη, δήλωσε:
«Σήμερα είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε με το προεδρείο της Κ.Ε.Δ.Ε και πραγματικά διαπιστώσαμε ότι μοιραζόμαστε αρκετούς κοινούς στόχους. Συμφωνήσαμε οτι στη σημερινή συγκυρία θα πρέπει οι Δήμοι να σταθούν δίπλα στους πολίτες, με ευαισθησίες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτισμικές. Σήμερα που μειώνεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών, η υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών είναι θέμα προτεραιότητας για τους Οικολόγους Πράσινους και η Αυτοδιοίκηση έχει να παίξει σημαντικό ρόλο απέναντι σ’ αυτό».

Το video με τη δήλωση της Ιωάννας Κοντούλη

Το video με τη δήλωση του Κώστα Ασκούνη

Πιο αναλυτικά, οι Οικολόγοι Πράσινοι κατέστησαν σαφές ότι αντιλαμβάνονται και συνεπικουρούν τον αγώνα της Κ.Ε.Δ.Ε. να κοινωνήσει σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας τη ζοφερή οικονομική κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι Δήμοι. Απέναντι στα δυσεπίλυτα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι Οικολόγοι Πράσινοι θέτουμε τις πράσινες προτάσεις μας οι οποίες επικεντρώνονται σε μια καθολική αλλαγή στην οικονομική διαχείριση και τους πόρους των Δήμων, με την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας τους από το Κράτος μέσω της εφαρμογής ενός αποκεντρωμένου φορολογικού συστήματος και την αναδιανομή ποσοστού των πόρων υπέρ των οικονομικά μειονεκτούντων Ο.Τ.Α.

Την Κ.Ε.Δ.Ε εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της Κώστας Ασκούνης (Δήμαρχος Καλλιθέας), ο Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Βασιλείου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Δημήτρης Μαραβέλιας (Δήμαρχος Χαϊδαρίου) καιΚωνσταντίνος Καλλίρης (Δήμαρχος Ζωγράφου), ενώ από τους Οικολόγους Πράσινους  εκτός από την κυρία Κοντούλη, συμμετείχαν ο Γιώργος Δημητρίου εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κόμματος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος ΑττικήςΓιώργος Δημαράς, ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης Χρήστος Μάτης, η συντονίστρια της Ομάδας Αυτοδιοίκησης Νάγια Παπαλιάκου και ο συνεργάτης Διονύσης Παππάς.

Αναλυτικά οι προτάσεις και η κριτική των Οικολόγων Πράσινων στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» από το χρόνο εφαρμογής του: http://ecogreens-gr.org/autodioikisi/

Αποτίμηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής του Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και των σχεδιαζόμενων τροποποιήσεων αυτού με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση κ.α.»)

 

Από την Ομάδα Αυτοδιοίκησης των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Ένα χρόνο  μετά την εφαρμογή του Ν.3852/10 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η αρχική κριτική μας στη λειτουργία και οργάνωση του θεσμού επαληθεύεται. Σήμερα, ενσωματώνοντας στην κριτική μας την εμπειρία των ανθρώπων που εκλέχθηκαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 υποστηριζόμενοι από τους Οικολόγους Πράσινους, είμαστε σε θέση να καταθέσουμε προτάσεις στην κατεύθυνση βελτίωσης του νέου θεσμού, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα σε 8 σημεία ιδιαίτερης για μας σημασίας:

 

 1. Τα οικονομικά των Ο.Τ.Α, τους πόρους και την κατοχύρωση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους
 2. Τη διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των ΟΤΑ
 3. Τη δημοκρατική λειτουργία των οργάνων των Ο.Τ.Α.
 4. Την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της αιρετής Περιφέρειας και την κατάργηση του θεσμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 5. Την καθιέρωση και ενίσχυση  της λειτουργίας των περιφερειακών ενοτήτων
 6. Τη δημοκρατικότερη λειτουργία των περιφερειακών επιτροπών
 7. Τη διαπαραταξιακή εκπροσώπηση στις περιφερειακές επιτροπές
 8. Την ενίσχυση του θεσμού των δημοτικών διαμερισμάτων

 

2. Γενικά θέματα του Ν. 3852/10 για τους Ο.Τ.Α  α΄ & β΄ βαθμού.

 

Ο νόμος 3852/10 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») προσπάθησε να αλλάξει το τοπίο στην Αυτοδιοίκηση εισάγοντας τις έννοιες της συμμετοχής, της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης, τον εξορθολογισμό λειτουργίας της, την ενίσχυση του ρόλου της με τη μεταφορά βασικών αρμοδιοτήτων, θεσμικές καινοτομίες, αλλαγές στα αυτοδιοικητικά όργανα,  για την προσπάθεια  παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες. Όμως, ένα χρόνο μετά την ούτως ή άλλως καθυστερημένη εφαρμογή του, το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, απέδειξε στην πράξη ότι ο σχεδιασμός από την κεντρική διοίκηση υπήρξε ελλιπής. Υστερεί κυρίως σε έμπνευση, όραμα, συμμετοχή της ίδιας της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών σε μια ευρωπαϊκή προοπτική.

Δεν αποφεύχθηκαν γραφειοκρατικές δυσκαμψίες, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αλλά και μεταξύ των δυο βαθμών Αυτοδιοίκησης. Ο νόμος 3852/10 δεν έχει τις λύσεις στα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, αφού της στερεί το δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια για τα βασικά θεσμικά και οικονομικά της ζητήματα. Ο κρατικός εναγκαλισμός παραμένει σφιχτός.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα έπρεπε να λειτουργήσουν ως μεταβατικοί θεσμοί και οι αρμοδιότητές τους να περάσουν στις αιρετές Περιφέρειες. Ωστόσο ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές, ο εισηγητικός ρόλος των αιρετών Περιφερειών για όλα τα θέματα που για συνταγματικούς λόγους παραμένουν σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και αναγκαία προϋπόθεση.

 • Για τα οικονομικά των Ο.Τ.Α., τους πόρους και την κατοχύρωση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους είναι γνωστό ότι η μεταβίβαση των κρατικών αρμοδιοτήτων δε συνοδεύτηκε με την μεταφορά των απαιτούμενων πόρων για την άσκησή τους, ενώ βασική πηγή χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραμένει ως σήμερα ο κρατικός  προϋπολογισμός, οι φόροι και τα τέλη που έχουν προβλεφθεί υπέρ της. Πρέπει να γίνει πλέον πραγματικότητα η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης μέσα από μια φορολογική μεταρρύθμιση-αποκέντρωση που θα συνοδεύεται  από διαφάνεια στις προμήθειες και τις δαπάνες του προϋπολογισμού.                   Σ΄ αυτή την κατεύθυνση  προτείνουμε την εφαρμογή ενός αποκεντρωμένου φορολογικού συστήματος και την αναδιανομή ποσοστού των τοπικά εισπραχθέντων φόρων υπέρ των οικονομικά μειονεκτούντων ΟΤΑ επιδιώκοντας την περιφερειακή σύγκλιση. Στο ίδιο πλαίσιο θα βοηθούσε η λειτουργία μιας διαχειριστικής αρχής, ένα Ταμείο Διαχείρισης Πόρων της Αυτοδιοίκησης,  που θα επιφορτιστεί με το έργο της αναδιανομής των πόρων που προορίζονται γι’ αυτή. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ιδέα της θεσμικής κατοχύρωσης συμμετοχικών προϋπολογισμών.  

Είναι χαρακτηριστικό πώς οι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ξεπερνούν το 3% του εθνικού ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών κρατών, δίνοντάς μας την  τρίτη από το τέλος θέση στην Ε.Ε. των 27, πιο πάνω από την Κύπρο και την Μάλτα.  Παράλληλα και λόγω της εξαρτημένης σχέσης μεταξύ Αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους, η  γραφειοκρατία της κεντρικής διοίκησης, οι καθυστερήσεις στην απόδοση των οφειλόμενων, η καθυστέρηση έκδοσης Κ.Υ.Α. και Εγκυκλίων επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κ.Υ.Α. για τον τρόπο σύνταξης του κρατικού προϋπολογισμού 2012 εκδόθηκε στις 2/12/2011 και οι οικονομικές ροές προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπέστησαν μεγάλες μειώσεις έναντι παρελθόντων ετών.

 • Στο πλαίσιο της δημοκρατικής εσωτερικής λειτουργίας των οργάνων των Ο.Τ.Α., προτείνουμε την εφαρμογή της απλής αναλογικής στη σύνθεση των  Συμβουλίων και την εκλογή της διοίκησης από το αντίστοιχο Συμβούλιο. Είναι γεγονός ότι ο ισχύων εκλογικός νόμος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί εύκολα να μετατρέψει μια πολιτική μειοψηφία σε διοικούσα πλειοψηφία, πριμοδοτώντας το συνδυασμό που πλειοψήφησε, χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο για τη δημιουργία συναινέσεων, τη συνεργασία και το δημοκρατικό διάλογο των παρατάξεων.

Ο νέος θεσμός επιβάλλεται να σχεδιάσει ολοκληρωμένα την πολιτική των προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του, κατοχυρώνοντας και με τον τρόπο αυτό τη διοικητική αυτοτέλεια. Είναι αναγκαίος ο επανακαθορισμός του συστήματος επιλογής και εξέλιξης του προσωπικού, με ριζική αναμόρφωση των σημερινών υπηρεσιακών συμβουλίων που σήμερα η σύνθεση τους ευνοεί τον κομματισμό, όπως και η θέσπιση πλαισίου που θα αντιστοιχεί στις κατηγορίες του προσωπικού (με λειτουργικό και όχι κλαδικό κριτήριο ταξινόμησης), τόσο με βάση τους διαθέσιμους πόρους όσο και με άλλα κρίσιμα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το προφίλ καθενός  Ο.Τ.Α. Κατά κύριο λόγο θα πρέπει να στηριχθεί στο σημερινό προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και των Κρατικών Περιφερειών που μετατάχθηκαν, ιδιαίτερα των εξειδικευμένων στελεχών που απασχολούνται στον τομέα του δημοκρατικού προγραμματισμού και της υλοποίησης των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, δεδομένου και του κυρίαρχα αναπτυξιακού χαρακτήρα του νέου θεσμού που σήμερα λειτουργεί απογυμνωμένος από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

 • Αναφορικά με θέματα διαφάνειας, ελέγχου και εποπτείας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των ΟΤΑ, πάγια θέση μας ήταν και συνεχίζει να είναι, η θεσμοθέτηση ιδιαίτερων θεσμών Νομικού Συμβουλίου και Ελεγκτικού Σώματος της Αυτοδιοίκησης, χωριστών από τα αντίστοιχα της κεντρικής διοίκησης. Επιπλέον, η θεσμοθέτηση ενός Τοπικού Σώματος Ελεγκτών υψηλού κύρους και αποδοχής, με αρμοδιότητες πειθαρχικών κυρώσεων, ως ένα αποκεντρωμένο θεσμικό όργανο με σαφείς και διακριτές αρμοδιότητες υπέρ της αυτοδιοίκησης θα λειτουργήσει θετικά στη ριζική αναμόρφωσή του συστήματος της κρατικής εποπτείας, η οποία έχει συνδεθεί με προβλήματα μεροληψίας και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Η ανάγκη για διαφάνεια και έλεγχο στη διαχείριση των οικονομικών των Ο.Τ.Α. δεν αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή κεντρικών ελεγκτικών μηχανισμών, όπως θεσμοθετούνται με το Μνημόνιο ΙΙ, αλλά με την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ένα χρόνο μετά, καμία διάταξη του Ν. 3852/10 δεν εφαρμόσθηκε για ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο εποπτείας των Ο.Τ.Α.  Η Αυτοτελής  Υπηρεσία Εποπτείας δεν συγκροτήθηκε και δεν έγινε η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με αποτέλεσμα να μην έχει επέλθει η θεσμική απεξάρτηση του ελέγχου των Ο.Τ.Α. από τη διοικητική δομή της αποκεντρωμένης διοίκησης και του Γενικού Γραμματέα. Σημείο αιχμής θα πρέπει να αποτελέσει η εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου  νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. καθώς αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της αρχής της διαφάνειας στη διοικητική δράση, αλλά παράλληλα θα εξαλειφθεί ο κίνδυνος -έστω και έμμεσα- του ελέγχου σκοπιμότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων που  απαγορεύεται ρητά από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία

Διαβάστε ολόκληρη την κριτική μας στην εφαρμογή ενός χρόνου από τη λειτουργία του  Νόμου Καλλικράτη πατώντας εδώ

Αθήνα, 13/04/2012

Απογοητευμένοι δηλώνουμε οι Οικολόγοι Πράσινοι από τη στάση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση», που ήρθε να «συμπληρώσει» τις ατέλειες του Νόμου «Καλλικράτης», που από χθες αποτελεί Νόμο του Κράτους.

Παρόλες τις διαβεβαιώσεις που πήραμε στην τελευταία μας συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών[1]   για να συμπεριληφθούν οι ουσιαστικές προτάσεις μας στο πολυνομοσχέδιο, εντούτοις για μια ακόμα φορά «η διαβούλευση» παρέμεινε μεταξύ των προνομιακών συνομιλητών του Υπουργείου.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ρωτάμε τον Υπουργό:

-Πώς σκοπεύει να βάλει τέλος στην αδιαφάνεια της διαχείρισης των οικονομικών στους Ο.Τ.Α., αν δεν εξασφαλίσει την εκπροσώπηση όλων των πολιτικών δυνάμεων μέσα στις Οικονομικές Επιτροπές, για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος;

-Πώς θα αποκεντρωθούν οι Υπηρεσίες ενός κατά τα άλλα υπέρ-συγκεντρωτικού κράτους  αν δεν ισχυροποιηθούν οι θεσμοί των αιρετών βαθμών της Αυτοδιοίκησης και αν δεν λειτουργήσουν εγγύτεροι θεσμοί  στο πλευρό του πολίτη και των τοπικών προβλημάτων, όπως τα Συμβούλια στις Περιφερειακές Ενότητες;

-Πώς θα αποφευχθεί η συγκέντρωση εξουσίας στα μονοπρόσωπα όργανα του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη  αν δεν επιδιωχθεί η θεσμοθέτηση της έμμεσης εκλογής τους  από τα  δημοτικά και περιφερειακά  συμβούλια;

-Πώς θα εξασφαλιστεί ο κοινωνικός έλεγχος των Ο.Τ.Α αν δε θεσπιστεί ένα Τοπικό Σώμα Ελεγκτών με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αποδοχής για τη διασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας τους;

-Πώς θα κατακτηθεί η οικονομική αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης αν δεν ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος βασισμένος σε εναλλακτικές προτάσεις όπως η λειτουργία ενός αποκεντρωμένου φορολογικού συστήματος υπέρ της αυτοδιοίκησης;

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα δηλώνουμε  το «παρόν» στη παρακολούθηση  των κινήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, επιδιώκοντας διαρκώς την υιοθέτηση των προτάσεων μας .

 

Αναλυτικά οι προτάσεις και η κριτική στον Καλλικράτη μετά από ένα χρόνο εφαρμογής του:  http://ecogreens-gr.org/autodioikisi/

 

Η Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων

 

Την Τρίτη 27-3-2012 έγινε η 10η Συνεδρίαση του Περιφερειακού.  Συμβουλίου Αττικής. Τέθηκε  από τον Περιφερειάρχη κο. Σγουρό και συζητήθηκε το θέμα της δημιουργίας σε κάθε ηπειρωτική περιφέρεια τριών ( 3 ) κέντρων  φιλοξενίας προκειμένου να μεταφερθούν εκεί, για κάποιο χρονικό διάστημα,   οι μετανάστες , οι οποίοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος. Διάκος τόνισε ότι οι μετανάστες φεύγουν από τις χώρες τους , λόγω των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτές, οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε καταρχήν να λυθούν η να αμβλυνθούν αυτά., ώστε  αυτοί ( οι μετανάστες ) να μην φεύγουν από αυτές.  Τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της συνθήκης Δουβλίνο 2. και ολοκλήρωσε λέγοντας:  << Είμαστε καταρχήν θετικοί στη δημιουργία  χώρων προσωρινής φιλοξενίας κι όχι χώρων φυλακής , όπως αυτούς που εισηγείται  η Πολιτεία με εξωτερικό τοίχο ύψους τριών ( 3 ) μέτρων και ενισχυμένο συρματόπλεγμα !!!! Δεν είναι δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους τέτοιων κτιρίων να υπάρχει  ιδιωτική αστυνομία για την φύλαξη των μεταναστών !!! Αντίθετα όταν και αν δημιουργηθούν τέτοιο μικροί  χώροι προσωρινής και πραγματικής φιλοξενίας των μεταναστών πρέπει να προβλέπεται χώρος για παροχή παιδείας στα μικρά παιδιά και ειδικό δημόσιο γραφείο ευρέσεως εργασίας για να είναι εφικτή  η κοινωνική λειτουργία τους. Τέτοιες λύσεις δημιουργούν συνοχή στον κοινωνικό ιστό και μειώνουν κατά πολύ την παραβατικότητα των μεταναστών που οφείλεται κύρια  στην κοινωνική περιθωριοποίηση τους χωρίς να αρνούμαστε την εφαρμογή του νόμου για όποιον τον παραβιάζει Έλληνα η αλλοδαπό , υπό τους ίδιους όρους αντιμετώπισης. Στην κατεύθυνση αυτή  αυτά μέλη της Αττικής οικολογικής παράταξης δημιούργησαν την ιστοσελίδα enostos.wordpress.com, όπου οι μετανάστες μπορούν να ενημερώνονται για τα θέματα που τους απασχολούν  >>

Ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Δημαράς είπε  ότι η μετανάστευση είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα , το οποίο δεν μπορεί να λυθεί  μόνο από την χώρα μας. Τις επόμενες δεκαετίες πολύ μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα πεινασμένων συνανθρώπων μας  θα μετακινούνται προς την Ευρώπη και τις άλλες αναπτυγμένες χώρες  από την ανάγκη επιβίωσης και κανένα συρματόπλεγμα δεν θα μπορεί να τους σταματήσει.

Το πρόβλημα έχει την ηθική διάσταση, την οικονομική και την οικολογική.

Εάν δεν αντιμετωπισθούν οι αιτίες που προκαλούν την πείνα και την δυστυχία το πρόβλημα δεν θα λυθεί αλλά θα αυξάνεται με τον χρόνο. Οι πόλεμοι που προκαλούνται από τις πανίσχυρες  στρατιωτικά χώρες για την κυριαρχία  και την εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών ,του φυσικού πλούτου, και της φτηνής εργασίας  φέρνουν την πείνα και εξαθλίωση  στους λαούς. Η ερημοποίηση  και  η κάλυψη μεγάλων  επιφανειών εύφορης γης   από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας  θα αποτελέσει βασική αιτία μετανάστευσης  στο μέλλον.

Πρότεινε να μεταφερθούν κονδύλια από τις αμυντικές και άλλες δαπάνες στην αντιμετώπιση του οξυμμένου προβλήματος της μετανάστευσης. Κατέληξε σημειώνοντας ότι   μπορούμε να   πάρουμε  μερικά μέτρα  και να προβούμε σε  ενέργειες όπως : α) να πιέσουμε μαζί με άλλους λαούς της Ευρώπης για την κατάργηση της συνθήκης Δουβλίνο 2 και γενικότερα για την αλλαγή σχετικών διεθνών συνθηκών , β) να δώσουμε πολιτικό άσυλο σε πολλούς μετανάστες γ) να ανοίξουμε τα σύνορά προς την Ευρώπη  υπερβαίνοντας  οδηγίες και  «φιρμάνια» για μπορούν αυτοί να πηγαίνουν στις άλλες  χώρες της Ευρώπης που είναι ο τόπος προορισμού τους, έτσι θα πιέσουμε με αυτόν τον τρόπο την Ε.Ε. να ασχοληθεί ενεργητικότερα με το πρόβλημα και  δ) να δημιουργήσουμε μικρούς χώρους φιλοξενίας  διάσπαρτους σε όλη την Ελλάδα.

Ο Γιώργος Δημαράς έκανε ειδική αναφορά στην τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου και βουλευτή του ΛΑΟΣ  κ. Πλεύρη   περί σκληρών μέτρων αποτρεπτικού χαρακτήρα  κατά των μεταναστών και είπε ότι ο ανταγωνισμός με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τους κάνει να προτείνουν μέτρα που θυμίζουν  χιτλερικές μεθόδους.

Τελικά η Αττική οικολογική απάντηση καταψήφισε την πρόταση του  Περιφερειάρχη., η οποία ( πρόταση ) έγινε δεκτή με τις ψήφους των παρατάξεων που στηρίζονται από τα κόμματα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της Ν.Δ. και την στήριξη του ΛΑ.Ο.Σ.

 

Αθήνα 29-3-2012                 

Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης ενόψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και της εφαρμογής του Καλλικράτη ένα χρόνο μετά, κατέθεσε σε χθεσινή  προγραμματισμένη συνάντηση με την εκπρόσωπο του Υπουργού  Εσωτερικών κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη,  αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων αποτελούμενη από το συντονιστή της Εκτελεστικής Γραμματείας Γιώργο Τσέκο, τη συντονίστρια της Ομάδας Αυτοδιοίκησης Νάγια Παπαλιάκου και το συνεργάτη Διονύση Παππά και τους Περιφερειακούς Συμβούλους Αττικής Κώστα Διάκο και Γιώργο Δημαρά.

 

Τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνονται οι πράσινες προτάσεις και που μπορούν να οδηγήσουν στη δημοκρατικότερη λειτουργία του θεσμού είναι:

 

 • ενίσχυση της διαφάνειας και του κοινωνικού ελέγχου με τη θεσμοθέτηση  διαπαραταξιακής εκπροσώπησης στην Οικονομική Επιτροπή, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήμου για τη διασφάλιση του δημόσιου χρήματος
 • επαναφορά των αρμοδιοτήτων που αφαιρέθηκαν από την αιρετή Περιφέρεια με ταυτόχρονη κατάργηση του θεσμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Από πλευράς Υπουργείου υπήρξε «ευήκοον ους» ενώ η εκπρόσωπος του Υπουργού με θετική διάθεση αντιμετώπισης των πράσινων προτάσεων δεσμεύτηκε ότι θα ληφθούν υπόψη, κάτι το οποίο δεν μένει παρά να φανεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

 

Ιδιαίτερα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:

 

 • Αλλαγή πλεύσης στην οικονομική διαχείριση και τους πόρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας και το σταδιακό απογαλακτισμό τους από το κεντρικό κράτος. Προτείνεται η εφαρμογή ενός αποκεντρωμένου φορολογικού συστήματος και η αναδιανομή ποσοστού των πόρων υπέρ των οικονομικά μειονεκτούντων ΟΤΑ μέσα από τη λειτουργία ενός Ειδικού Ταμείου Διαχείρισης Πόρων της Αυτοδιοίκησης.
 • Διασφάλιση της διαφάνειας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαμόρφωση ενός συστήματος κοινωνικού ελέγχου των Ο.Τ.Α. διαφορετικό από τους αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου της κεντρικής κυβέρνησης που θεσμοθετεί το Μνημόνιο ΙΙ, καθώς και θεσμοθέτηση ενός Τοπικού Σώματος Ελεγκτών υψηλού κύρους και αποδοχής με αρμοδιότητες πειθαρχικών κυρώσεων. Η   διαπαραταξιακή εκπροσώπηση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, αλλά και του Δήμου, θα ελέγχει όλη τη διαδικασία στα έργα, τις  προμήθειες,  τα κτίρια, τις μισθώσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων ακόμα και στα ζητήματα επιδοτήσεων Ε.Σ.Π.Α. ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο χρήμα
 • Δημοκρατικότερη λειτουργία των οργάνων των Ο.Τ.Α. και απομάκρυνση από τα μονοπρόσωπα μοντέλα τοπικών αρχόντων. Στη κατεύθυνση αυτή προτείνουμε την εφαρμογή της απλής αναλογικής στη σύνθεση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και την εκλογή της διοίκησης από το αντίστοιχο Συμβούλιο.
 • Ενίσχυση και ισχυροποίηση των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την επαναφορά των αρμοδιοτήτων που της  αφαιρέθηκαν, αλλά και την κατάργηση του θεσμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 •  Θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε οι αποφάσεις για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος να αποφασίζονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη, ενώ οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι τους να έχουν ουσιαστικό λόγο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής τους. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τη δημιουργία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ενός συλλογικού οργάνου, του Συμβουλίου Περιφερειακής Ενότητας που θα ασκεί δημοκρατικό έλεγχο με  αποφασιστικό ρόλο  για τα θέματα  αρμοδιότητάς του.
 • Δημοκρατικότερη λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων με την υιοθέτηση ενός Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας που θα ενισχύει τη διακομματικότητα και θα εμποδίζει  τη συγκέντρωση και την καταχρηστική άσκηση εξουσίας από τα μονοπρόσωπα όργανα ή/και τις πλειοψηφούσες παρατάξεις.
 • Εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων στις Επιτροπές της Περιφέρειας και την ενίσχυση των διαπαραταξιακών συνεργασιών ανάμεσα στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης ώστε να μπορούμε να μιλάμε για άσκηση πραγματικής δημοκρατικής εκπροσώπησης.
 • Χειραφέτηση των δημοτικών διαμερισμάτων και μετεξέλιξή τους σε «μικρούς Δήμους» με την εφαρμογή πολιτικών αποκέντρωσης στο εσωτερικό κάθε Δήμου ενισχύοντας τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 

Αναλυτικά οι προτάσεις και η κριτική στον Καλλικράτη μετά από ένα χρόνο εφαρμογής του:  http://ecogreens-gr.org/autodioikisi/

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Οικολόγοι Πράσινοι:  210-3306301 εσωτ. 113

Έργα εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας. Κατασκευής δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Περιφέρειες

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
 • Δήμοι Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
 • ΔΕΥΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 26/3/2012 έως 2/8/2012

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ως εξής:

 • από 26/03/2012 έως 09/05/2012
 • από 22/06/2012 έως 02/08/2012

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2079

 

Χρηματοδότηση πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια ενιαία συγκροτήματα σχολικών κτιρίων, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρείς (3) τύπους σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

 •  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (O.Σ.Κ.)

 Τι χρηματοδοτείται

Δράσεις ΑΠΕ:

 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας
 • Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας
 • Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων
 • Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (πλην ανεμογεννητριών), συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας
 • Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού
 • Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους

Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:

 • Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους
 • Χρήση ειδικών επιχρισμάτων -ψυχρών υλικών- σε δώματα
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 • Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
 • Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού
 • Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού
 • Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου
 • Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (έως ποσοστού 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, χώρων και εγκαταστάσεων ΖΝΧ σχολικών κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
 • Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου

Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου
 • Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής)
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων)
 • Ολοκληρωμένα Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, (όπως
  ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
 • Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, με τη δυνατότητα μετρήσεων, συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων δεδομένων και παραμέτρων όπως: εσωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση CO2 και άλλων ρύπων κ.λ.π.), μετεωρολογικά δεδομένα (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία κ.α.), αποδόσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατανάλωση καυσίμου, απόδοση λειτουργίας), ενεργειακές καταναλώσεις κ.α.
 • Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ)
 • Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού.

Περίοδος υποβολής

από 28/3/2012 έως 30/6/2012

 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2081

Πρόγραμμα “Εξοικονομώ” για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών κτιριακών υποδομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού

 Τι χρηματοδοτείται

Με την παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις

Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, όπως:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους με προβλεπόμενες ενέργειες:
  • Προσθήκη θερμομόνωσης (κελύφους φέροντος οργανισμού δώματος στέγης δαπέδου, τοιχοποιϊας
  • Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων (αντικατάσταση παλαιών ξύλινων, σιδερένιων κουφωμάτων με σύγχρονα πιστοποιημένα, αντικατάσταση μονών υαλοπινάκων με διπλούς ή με υαλοπίνακες νέας τεχνολογίας ειδικής επεξεργασίας ανακλαστικών, low-e, κλπ.)
  • Χρήση ειδικών επιχρισμάτων (ψυχρών υλικών) σε οροφές και όψεις
  • Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων
  • Φυσικός Νυχτερινός Αερισμός
  • Εγκατάσταση/ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, με προβλεπόμενες ενέργειες:
  • Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιστάθμισης στον καυστήρα-λέβητα σε συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων
  • Αναβάθμιση συστήματοςκλιματισμού
  • Αναβάθμιση στους κυκλοφορητές-κινητήρες
  • Μηχανικός αερισμός (free cooling)
  • Υβριδικός αερισμός με ανεμιστήρες οροφής
  • Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών φορτίων (θερμικά ηλιακά συστήματα, αβαθής γεωθερμία κλπ.)
 • Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού με προβλεπόμενες ενέργειες:
  • Φυσικός φωτισμός
  • Τεχνητός φωτισμός
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με προβλεπόμενες ενέργειες:
  • 1.4.1 Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης καταγραφής επεξεργασίας και προβολής-επιτόπου και διαδικτυακώς των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, και ελέγχου (όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
  • Σύστημα παρουσίασηςστοιχείων στο κοινό
 • Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης τεχνικών υποδομών/λοιπών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ
  • Ενεργειακή αναβάθμιση ανοικτών αθλητικών χώρων (αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών φορτίων, αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού κάλυμμα πισίνας κλπ.)
  • Ενεργειακή αναβάθμιση βιολογικών καθαρισμών, αντλιοστασίων κτλ.

Περίοδος υποβολής

από 1/4/2012 έως 30/6/2012

 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2080

Με αφορμή τη μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία η αιφνιδιαστική εξαγγελία του Υπουργού κ. Χρυσοχοϊδη για τη λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας (ή Κράτησης;) Μεταναστών στη Νεάπολη  του Ν. Κοζάνης έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Πάγια θέση των Οικολόγων Πράσινων είναι η άμεση οργάνωση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ), αλλά και Κέντρων Φιλοξενίας των μεταναστών, όπου θα τους παρέχονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής και όχι συνθήκες στρατοπέδου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς σχεδιάζεται στη Νεάπολη. Εάν πρόκειται για ΚΕΠΥ, τότε μάλλον δεν γνωρίζουν στο Υπουργείο τη νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι τα ΚΕΠΥ εγκαθίστανται «σε επιλεγμένα σημεία της χώρας όπου παρατηρείται, σταθερή ροή παρανόμως εισερχομένων», (Προφανώς τέτοια «ροή» δεν υπάρχει στην  περίπτωση της Νεάπολης).

 • Κρίνουμε ως απαράδεκτη  την τακτική του κ. Χρυσοχοϊδη να προχωρήσει πραξικοπηματικά, χωρίς διαβούλευση, χωρίς σωστή οργάνωση και προετοιμασία, στην εγκατάσταση ενός  «Κέντρου Κράτησης» που μοιάζει με στρατόπεδο συγκέντρωσης παρά με οργανωμένο χώρο φιλοξενίας. Είναι φανερό ότι ο Υπουργός στόχευε στη δημιουργία προεκλογικών εντυπώσεων ότι κάτι κινείται στο μεταναστευτικό τέλμα. Η εξαγγελία έγινε, μετά από συσκέψεις εν κρυπτώ με δημάρχους και τοπικούς βουλευτές και εν αγνοία των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων της περιοχής και εν τέλει της κοινωνίας. Τέτοιες μεθοδεύσεις όχι μόνο δε λύνουν το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως ευνοούν ρατσιστικές συμπεριφορές και ενθαρρύνουν ακραίες αντιδράσεις.
 • Άμεση συνέπεια ήταν να δημιουργηθεί ένα κλίμα στοχοποίησης των μεταναστών, με πρωταγωνιστές διάφορους αιρετούς και μη παράγοντες που συναγωνίστηκαν σε δηλώσεις ξενοφοβίας, ρατσισμού και τοπικισμού για να μην πούμε και «ανθρωποφαγίας». Φτάνει πια με το εμπόριο «της τάξης και της ασφάλειας» ή της φυλετικής καθαρότητας. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ελληνική κοινωνία γνώρισε (και γνωρίζει πάλι) από πρώτο χέρι τον πόνο της ξενιτιάς. Οι Έλληνες μετανάστες της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Γερμανίας ξέρουν τι θα πει να ΄σαι μακριά από τον τόπο σου και να σε αντιμετωπίζουν σαν παρείσακτο.
 • Ακαταλληλότητα του χώρου. Κοινή είναι η διαπίστωση  ότι το παλιό στρατόπεδο της Νεάπολης αποκλείεται να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες φιλοξενίας, υγιεινής και ασφάλειας, όσο και να «ευπρεπιστεί».
 • Αναπάντητα παραμένουν τέλος και τα εξής ερωτήματα: Με ποιους  όρους θα παραμένουν οι μετανάστες στο Κέντρο, για πόσον καιρό και ποια θα είναι η τύχη τους μετά;

 

Το ζήτημα της μετανάστευσης απαιτεί σοβαρότητα, διάλογο, ψυχραιμία, ευαισθησία  και δράσεις σε πολλά επίπεδα για να αντιμετωπιστούν τα σύνθετα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από την αδιαφορία και τα αναποτελεσματικά ημίμετρα όλων των κυβερνήσεων. Στόχος των τελευταίων ήταν μάλλον  να κρύψουν  το πρόβλημα «κάτω από το χαλί» παρά να το λύσουν.

 

Στο δια ταύτα: Δεν είμαστε κατά της εγκατάστασης ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ μεταναστών σε εκείνες τις περιοχές της χώρας που θα προταθούν από μια τεκμηριωμένη μελέτη χωροθέτησης. Όχι όμως με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και αιφνιδιασμούς, που πολώνουν αντί να πείθουν τις τοπικές κοινωνίες. Ο αγώνας μας είναι διττός: Τόσο απέναντι στις προχειρότητες και τα προεκλογικά παιχνίδια των κυβερνητικών εταίρων, όσο και στις ακραίες αντιδράσεις που ρίχνουν νερό στο μύλο της ξενοφοβίας και ενισχύουν το γνωστό σύνδρομο «μακριά από την αυλή μου».

Ως κόμμα έχουμε καταθέσει επανειλημμένα τις πάγιες θέσεις του οικολογικού και πράσινου κινήματος για τους μετανάστες (1), καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις  για τη χώρα μας. Αυτές βασίζονται στις υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες, τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και τις καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες  και στοχεύουν στη σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, με σεβασμό πάντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(1)

http://www.ecogreens-gr.org/humanrights/category/press/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82/

 

 

ΠΚ Οικολόγων Πράσινων Κοζάνης

 

           

 

Αθήνα, 22/03/2012

 

Διορθώστε τον Καλλικράτη με άλλες διορθώσεις!

 

Από τη συμμετοχή της ομάδας αυτοδιοίκησης των οικολόγων πράσινων στη δημόσια διαβούλευση του σχέδιου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κ.α.»

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, διαπιστώνοντας ότι οι διορθώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στο νόμο «Καλλικράτη» απέχουν πολύ από τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη σήμερα ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση στις προτεινόμενες αλλαγές, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις. (http://www.opengov.gr/ypes/?p=1258). Η αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη ένα ακόμα συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας. Για τον εκδημοκρατισμό του θεσμού  με έμφαση στην αποκέντρωση, τη διαφάνεια και την μέριμνα για τον πολίτη, προτείνουμε:

 • την επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων πέρα από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα περιλαμβάνει φιλοξενία αστέγων, κοινωνικά ιατρεία, κέντρα  σίτισης, συλλογικές  κουζίνες, κοινοτικούς κήπους.
 • την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στη διαχείριση των οικονομικών των Δήμων και την καθημερινή λειτουργία τους και την επιδίωξη ευρύτερης συμμετοχής πολιτών και συλλογικοτήτων προκειμένου να υπάρχει κοινωνική αποδοχή στη διαχείριση των οικονομικών τους.
 • την προστασία των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων από την κατάργηση οργανικών θέσεων και την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εφαρμογή καλών πρακτικών για τη βιώσιμη λειτουργία τους.
 • τη λειτουργία των Επιτροπών των Περιφερειών με τη συμμετοχή  εκπροσώπων από όλες τις παρατάξεις, για την διαφάνεια, τον έλεγχο και τον δημοκρατικότερο τρόπο λειτουργίας τους.
 • την κατάργηση του θεσμού της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον περιορισμό των κρατικών αρμοδιοτήτων, με την παράλληλη ενίσχυση της λειτουργίας των δύο υπαρχόντων βαθμών αυτοδιοίκησης, που  αποτελούν άλλωστε  τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.
 • τη δημιουργία Επιτροπών των Περιφερειακών Ενοτήτων, με αρμοδιότητες ανάλογες με τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, για την επίτευξη του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 •  Στην ίδια λογική της αποκέντρωσης προτείνουμε τη θεσμοθέτηση σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ενός συλλογικού οργάνου, του Συμβουλίου Περιφερειακής Ενότητας (Σ.Π.Ε.) που θα ασκεί το δημοκρατικό έλεγχο, έχοντας  αποφασιστικό ρόλο  για  θέματα  διαδημοτικά  και περιβαλλοντικά.

Από την πλευρά μας, επιμένουμε στην ανάγκη να συνδεθεί η τοπική αυτοδιοίκηση με θεσμούς που προάγουν τη δημοκρατία, τη συμμετοχικότητα και την ποιότητα ζωής, λειτουργώντας σαν δίχτυ ασφαλείας των πολιτών σε καιρούς κρίσης.

 

Η Θεματική Ομάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων

http://ecogreens-gr.org/autodioikisi/

 

 

 

© 2017 Οικολόγοι Πράσινοι - Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης Suffusion theme by Sayontan Sinha